Włoski dla Polaków

Darmowa nauka języka włoskiego dla każdego

Rzym Gramatyka włoska Lekcje języka włoskiego

Alfabet Rzymski: 23 litery

Alfabet Rzymski: 23 litery

Alfabet Rzymski to zbiór liter używanych w języku łacińskim, których używano również w starożytnym Rzymie. Składa się on z 23 liter, które to są:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z.

Początkowo alfabet rzymski składał się z 21 liter, ale później dodano dwa znaki: J i U, które stanowiły alternatywną formę liter I i V.

Alfabet rzymski jest używany do dziś, zwłaszcza w językach opartych na łacinie, takich jak włoski, hiszpański, francuski, niemiecki, a także w języku angielskim, gdzie jest stosowany w niektórych określeniach, takich jak np. numeracja stronic w książkach (np. II, III, IV) czy w datach (np. XI.22.2021).

Jak jest różnica między alfabetem rzymskim a alfabetem włoskim?

Różnica miedzy alfabetem rzymskim a alfabetem włoskim. Alfabet rzymski i alfabet włoski różnią się przede wszystkim tym, że alfabet włoski składa się z 21 liter, podczas gdy alfabet rzymski składa się z 23 liter.

Alfabet włoski jest odmianą alfabetu łacińskiego, który powstał na bazie alfabetu rzymskiego, ale z czasem uległ modyfikacjom.

Włoski alfabet składa się z liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z.

W alfabetach innych języków opartych na łacinie (np. francuskim, hiszpańskim) występują różne dodatkowe litery, jak np. w języku francuskim litera „ç”.

Ponadto, alfabet włoski i alfabet rzymski różnią się też sposobem, w jaki niektóre litery są wymawiane. Na przykład, w języku włoskim litera „C” jest zazwyczaj wymawiana jak „tʃ” (jak w angielskim słowie „church”), podczas gdy w języku angielskim i innych językach opartych na łacinie jest to zazwyczaj wymawiane jako „k”. Podobnie, w języku włoskim litera „G” jest zazwyczaj wymawiana jako „dʒ” (jak w angielskim słowie „job”), podczas gdy w innych językach opartych na łacinie jest to zazwyczaj wymawiane jako „g”.

Oto kilka przykładów słów w języku włoskim i ich zapisu w oparciu o alfabet rzymski:

  • Ciao: C-I-A-O
  • Pizza: P-I-Z-Z-A
  • Amore: A-M-O-R-E
  • Spaghetti: S-P-A-G-H-E-T-T-I
  • Piazza: P-I-A-Z-Z-A
  • Limone: L-I-M-O-N-E
  • Zucchero: Z-U-C-C-H-E-R-O
  • Caffè: C-A-F-F-È
  • Gelato: G-E-L-A-T-O
  • Ristorante: R-I-S-T-O-R-A-N-T-E
Udostępnij nasz artykuł:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *